Rekreacija za mešano skupino

Ta skupina ima prav taka dolgoletno tradicijo. Saj je zaživela pred 10. Leti z ustanovitvijo Sekcije za šport in rekreacijo pri KS Šempeter. Vodi jo Janko Lutman. Namen te skupine je pritegniti vse zainteresirane h gibanju, to se pravi zdravemu načinu življenja. Pokazalo se je, da je ta oblika rekreacije pritegnila precej zanimanja pri posameznikih obeh spolov pa tudi pri zakonskih parih. Opažamo, da je vsako leto več vpisanih, v preteklem letu okrog 50. Udelezba pri urah rekreacije je precej visoka, nekje okrog 30.

Vadili smo vsak ponedeljek po dve šolski uri od oktobra do konca aprila.

Sama vadba je razdeljena na več delov in sicer:

Četrturnemu lahkemu teku in razgibavanju v gibanju sledijo razgibalne vaje stoje na mestu. To so sistematske vaje, ki zajemajo razgibavanje vseh delov telesa, od glave do nog. V tretjem delu so zajete vaje v sedečem oz. ležečem položaju, ki so predvsem raztezalnega značaja.

Po enourni vadbi sledi sproščanje v obliki skupinskih iger z zogo (odbojka…).

Iz prakse ugotavljamo, da je taka oblika rekreacije primerna za vsa starostna obdobja.