Izvršni odbor

KOKOT SILVO – predsednik odbora

PAVLIN Alma – blagajnik

MLEKUŽ Alenka – član

ABRAHAMSBERG Marica – tajnik

VIŽINTIN Vojko – član

PIPAN Dejan – član

NEMEC Manfred – član