Zgodovina

Želja in potreba po gibanju je bila v Šempetru stalno prisotna. Vedno smo našli način, da smo prihajali skupaj in telovadili. Že v jeseni 1984 se je pod okriljem Sekcije za družbene aktivnosti žena oblikovala skupina žena, ki so se vsak teden zbrale v telovadnici pri uri rekreacije. Takrat so na nas še kazali s prsti: “Glej jih, ki nimajo kaj pametnega početi!” Vendar se lahko pohvalimo, da smo bile avantgarda poznejšim skupinam. Spoznanje, kako je športna rekreacija potrebna tudi “odraslim”, je šele prihajalo.

V letu 1988 se je na pobudo gospe Volk Margerite pri KS Šempeter oblikovala sekcija za šport in rekreacijo. Pod tem okriljem sta delovali dve skupini rekreacijske vadbe – ženska in mešana.

 

Leta 1990 smo začeli z novo aktivnostjo – prvič smo organizirali » Šempetrski pohod in tek ».

 

Med nami je bilo nekaj navdušenih kolesarjev in poskušali smo z organizacijo kolesarjenj v okolico.

Organizacijski okvir, v katerem smo delovali, je postal pretesen. Dozorela je ideja o ustanovitvi športnega društva. Mejnik je bil postavljen dne 23.02.1994 z Ustanovnim občnim zborom društva. Poimenovali smo ga po našem hribu, ki nam nudi veliko možnosti za sprehode in teke, Marku : Športno društvo Mark Šempeter.

Izvoljena je bila prva predsednica gospa Mirjam Blaško, ki je s svojo kreativnostjo in neutrudnim delom pustila močan pečat društvu. Njene številne ideje in plane je društvo tudi uspelo realizirati.

Izvleček iz brošure ŠD Mark, izdane leta 1996